Sie sind hier: Sportangebot > Herrenfussball > Meggle Cup > Meggle-Cup Chronik
28.10.2021 : 1:29

Der Meggle Cup in Edling - die Chronik

 

39. Meggle-Cup

18. - 21. Juli 2018 in Edling - Ebrachstadion

1. Griesstätt                          2. Edling

3. Ramerberg                        4. Wasserburg

 

38. Meggle-Cup

15. Juli 2017  Edling - Lindenpark

1. Edling                               2. Ramerberg

3. Forsting-Pfaffing                4. Wasserburg

 

37. Meggle-Cup

16. Juli 2016  Edling - Lindenpark

1. Edling                               2. Ramerberg

3. Forsting-Pfaffing               4. Wasserburg


36. Meggle-Cup:

Edling, 18. Juli 2015

1. Edling                              2. Wasserburg

3. Ramerberg                       4. Babensham


35. Meggle-Cup:

Edling, 19. Juli 2014

1. Wasserburg

2. Edling

3. Ramerberg

4. Babensham

 

34. Meggle-Cup

Edling, 20./21. Juli 2013

1. Edling

2. Babensham

3. Wasserburg

4. Palling

5. Ramerberg

6. Forsting/Pfaffing

 

33. Meggle-Cup:

Edling, 07./08. Juli 2012

1. Babensham

2. Forsting/Pfaffing

3. Ramerberg

4. Edling

5. Wasserburg

6. Edling 2

 

32. Meggle-Cup:

Edling, 16./17. Juli 2011

1. Ramerberg

2. Au

3. Forsting/Pfaffing

4. Edling

5. Babensham

6. Wasserburg

 

 

31. Meggle-Cup:

Edling, 17./18. Juli 2010

1. Au

2. Wasserburg

3. Babensham

4. Ramerberg

5. Edling

6. Forsting/Pfaffing

 

 

30. Meggle-Cup:

Edling, 11./12. Juli 2009

1. Wasserburg

2. Forsting/Pfaffing

3. Edling

4. Babensham

5. Eggstätt

6. Palling

 

 

29. Meggle-Cup:

Edling, 19./20. Juli 2008

1. Wasserburg

2. Forsting/Pfaffing

3. Edling

4. Albaching

5. Babensham

6. Söchtenau-Krottenmühl

 

 

28. Meggle-Cup:

Edling, 21./22. Juli 2007

1. Wasserburg

2. Edling

3. Forsting/Pfaffing

4. Rott

5. Palling

6. Babensham

 

 

27. Meggle-Cup:

Edling, 22./23. Juli 2006

1. Wasserburg

2. Palling

3. Babensham

4. Edling

5. Forsting-Pfaffing

6. Ramerberg

 

 

26. Meggle-Cup:

Edling, 23./24. Juli 2005

1. Wasserburg

2. Forsting-Pfaffing

3. Babensham

4. Ramerberg

5. Edling

6. Palling

 

 

25. Meggle-Cup:

Edling (Endturnier) 17. Juli 2004
Vor- und Zwischenrunde 05.07. - 15.07.2004)

1. Forsting-Pfaffing

2. Edling

3. Wasserburg

4. Rott

5. Halfing

6. Schechen


Weitere Teilnehmer: Ramerberg, Babensham, Rechtmehring, Steinhöring, Eiselfing

 

 

24. Meggle-Cup:

Edling, 19./20. Juli 2003

1. Babensham

2. Forsting-Pfaffing

3. Wasserburg

4. Schechen

5. Edling

6. Schnaitsee

 

 

23. Meggle-Cup:

Edling, 20./21. Juli 2002

1. Wasserburg

2. Forsting-Pfaffing

3. Babensham

4. Edling

5. Rechtmehring

6. Ramerberg

 

 

22. Meggle-Cup:

Edling, 21./22. Juli 2001

1. Wasserburg

2. Bad Endorf

3. Edling

4. Babensham

5. Forsting-Pfaffing

6. Ramerberg

 

 

21. Meggle-Cup:

Edling, 22./23. Juli 2000

1. Bad Endorf

2. Babensham

3. Wasserburg

4. Edling

5. Eiselfing

6. Forsting-Pfaffing

 

 

20. Meggle-Cup:

Edling, 10. - 17. Juli 1999

1. Bad Endorf

2. Wasserburg

3. Edling

4. SB Rosenheim

5. Babensham

6. Steinhöring


Weitere Teilnehmer: Genc. Wasserburg, Ramerberg, Griesstätt, Rechtmehring

 

 

19. Meggle-Cup:

Edling, 25./26. Juli 1998

1. Babensham

2. Edling

3. Rosenheim

4. Wasserburg

5. Forsting-Pfaffing

6. Ramerberg

 

 

18. Meggle-Cup:

Reitmehring, 26./27. Juli 1997

1. Rosenheim

2. Oberndorf

3. Wasserburg

4. Edling

5. Babensham

6. Rechtmehring

 

 

17. Meggle-Cup:

Reitmehring, 27./28. Juli 1996

1. Rosenheim

2. Wasserburg

3. Edling

4. Genc. Wasserburg

5. Babensham

6. Bruck

 

 

16. Meggle-Cup:

Wasserburg, 01./02. Juli 1995

1. Rosenheim

2. Freilassing

3. Wasserburg

4. Traunstein

5. Endorf

6. Edling

7. Ebersberg

8. Eiselfing

 

 

15. Meggle-Cup:

Reitmehring, 23./24. Juli 1994

1. Wasserburg

2. Haag

3. Edling

4. Rosenheim

5. Babensham

6. Ramerberg

 

 

14. Meggle-Cup:

Reitmehring, 24./25. Juli 1993

1. Wasserburg

2. Edling

3. Babensham

4. Forsting-Pfaffing

5. Rosenheim

6. Grünthal

 

 

13. Meggle-Cup:

Reitmehring, 25./26. Juli 1992

1. Wasserburg

2. Forsting-Pfaffing

3. St. Wolfgang

4. Babensham

5. Edling

6. Rott

 

 

12. Meggle-Cup:

Reitmehring, 27./28. Juli 1991

1. Forsting-Pfaffing

2. Babensham

3. Haag

4. Wasserburg

5. Edling

6. Eiselfing

 

 

11. Meggle-Cup:

Reitmehring, 28./29. Juli 1990

1. Forsting-Pfaffing

2. Wasserburg

3. Edling

4. Steinhöring

5. Eiselfing

6. Babensham

 

 

10. Meggle-Cup:

Reitmehring, 29./30. Juli 1989

1. Wasserburg

2. Forsting-Pfaffing

3. Babensham

4. Steinhöring

5. Eiselfing

6. Edling

 

 

9. Meggle-Cup:

Reitmehring, 30./31. Juli 1988

1. Wasserburg

2. Forsting-Pfaffing

3. Babensham

4. Edling

5. Eiselfing

6. Rott

 

 

8. Meggle-Cup:

Reitmehring, 01./09. August 1987

1. Forsting-Pfaffing

2. Wasserburg

3. Rechtmehring

4. Edling

5. Griesstätt

6. Babensham

 

 

7. Meggle-Cup:

Edling, 02./03. August 1986

1. Wasserburg

2. Edling

3. Babensham

4. Rechtmehring

5. Forsting-Pfaffing

6. Griesstätt

 

 

6. Meggle-Cup:

Edling, 20./21. Juli 1985

1. Edling

2. Forsting-Pfaffing

3. Babensham

4. Wasserburg

5. ESV Rosenheim

6. Halfing

 

 

5. Meggle-Cup:

Reitmehring, 04./05. August 1984

1. Babensham

2. Ramerberg

3. Wasserburg

4. Edling

5. Forsting-Pfaffing

6. KFC Reitmehring

 

 

4. Meggle-Cup:

Edling, 06./07. August 1983

1. Edling

2. Grünthal

3. Wasserburg

4. Forsting-Pfaffing

5. Maitenbeth

6. Babensham

 

 

3. Meggle-Cup:

Edling, 01./02. August 1982

1. Forsting-Pfaffing

2. Wasserburg

3. Edling

4. Babensham

5. Ramerberg

6. Albaching

 

 

2. Meggle-Cup:

Edling, 14./15. Juni 1981

1. Forsting-Pfaffing

2. Edling

3. Aßling

4. Babensham

5. Schechen

6. Wasserburg

 

 

1. Meggle-Cup:

Edling, 26./27. Juli 1980

1. Wasserburg

2. Forsting-Pfaffing

3. Babensham

4. Edling

5. Schechen

6. Soyen